Nyheter

Dykkersport er konkurs

PRESSEMELDING

Sjø AS, tidligere AS Dykkersport, ble tatt under konkursbehandling av Oslo byfogdembete den 12. mars 2013. Advokat Eivor Grindstuen ved Brækhus Dege Advokatfirma er oppnevnt som bostyrer.

Konkursen innebærer at virksomheten i selskapet har opphørt. Butikken er p.t. stengt og kurs som skulle arrangeres fremover vil dessverre ikke bli gjennomført. Alle henvendelser skal rettes til bostyrer.

Kunder som har innlevert utstyr for reparasjon og service bes kontakte bostyrer umiddelbart for å avtale utlevering. Utlevering skjer kun mot kontant betaling, dersom det ikke er forhåndsbetalt. Noe utstyr må hentes direkte hos utførende verksted.

Selskapets kreditorer, kursdeltagere som har innbetalt depositum for å delta på kurs, og kunder som har gavekort som de ikke har benyttet, oppfordres til å anmelde sine krav i boet. Dette gjøres ved å sende inn en fordringsanmeldelse pr. brev hvor man legger ved dokumentasjon for sitt krav. Hvorvidt man vil få sitt tilgodehavende tilbake er foreløpig svært usikkert. Fordringsanmeldelsen sendes til:

Sjø AS, dets konkursbo
v/adv. Grindstuen
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Postboks 1369 Vika
0114 Oslo

VARSEL OM KONKURSSALG FRA KONKURSBOET

Konkursboet vil i løpet av uke 12 gjennomføre konkurssalg fra butikkens lokaler på Lysaker Brygge. Følg med på facebook og nettsiden www.dykkersport.no for mer informasjon.

Merk at det ikke vil være mulig å benytte gavekort som man måtte ha på konkurssalget.